Tidsplanering imkanaler

Huvudregel – rengöring dagtid

Rengöring ska utföras helgfria vardagar inom ordinarie arbetstid klockan 07.00-17.00, enligt definition i sotningstaxan.

Sotningsleverantören ska eftersträva att tillmötesgå verksamhetsutövarens önskemål i syfte att skapa bra förutsättningar för storkökets drift.

Verksamhetsutövaren ska bidra till att rengöringen kan ske inom ordinarie arbetstid, till exempel genom att anpassa menyn eller serveringstiden.

Undantag – rengöring tidig morgon eller kväll, lördag, söndag eller helgdag

Sotningsleverantören och verksamhetsutövaren får komma överens om att arbete sker:
Vardagar klockan 05.00-07.00 samt 17.00-24.00 eller
Lördag, söndag eller helgdag klockan 05.00-24.00.

Om nedanstående kriterier är uppfyllda bör en överenskommelse göras:

  • På grund av att köket är i drift är det inte möjligt att genomföra rengöringen.
  • Det är inte möjligt att anpassa menyn så att rengöringen kan genomföras.
  • Det är inte möjligt eller lämpligt att genomföra arbetet under ordinarie arbetstid även om man delar upp arbetet vid olika tillfällen.
  • Storköket är i drift alla veckodagar inom sotningsfristen.

Restriktivt undantag – rengöring på natten

Enligt Arbetstidslagen (1982:673) 13 § får arbete mellan klockan 00.00-05.00 endast genomföras i syfte att tillgodose viktiga samhällsintressen.

Nattarbete klockan 00.00-05.00 ska användas restriktivt och särskild ansökan till Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG krävs. RSG beslutar om nattsotning får ske.

Kriterier som ska uppfyllas för att nattarbete ska godkännas:

  • Viktiga samhällsintressen kan inte tillgodoses.
  • Det är inte möjligt att anpassa menyn.
  • Det är inte möjligt att genomföra arbetet kl. 05.00-00.00 även om man delar upp arbetet vid olika tillfällen.
  • Storköket är i drift alla veckodagar inom sotningsfristen.

Blankett för ansökan om rengöring av imkanal i storkök (PDF) klockan 00.00-05.00 som genomförs av RSG:s upphandlade sotningsleverantörer.