Kan du inte logga in?

Kontrollera dina inloggningsuppgifter att giltighetstiden fortfarande gäller.

Har giltighetstiden gått ut beställ nya inloggningsuppgifter. Du kan lämna ett meddelande att din inloggning inte gäller längre.

Din webbläsare kan vara inställd på att förhindra nätfiske.

Använd denna länk för att logga in

Din webbläsare kan vara inställd på en för hög säkerhetsnivå.

Problemet uppstår eftersom så kallade session-cookies används för att kontrollera att användaren är inloggad.

En session-cookie sparas i minnet så länge man är på inloggad. Så snart sidan lämnas eller webbläsaren stängs försvinner sessionen och därmed också session-cookien. Om inga cookies accepteras går det inte att avgöra om man är inloggad eller inte.

Session-cookies är helt ofarliga och inte kan skada användarens dator på något sätt.

Om man försöker logga in med för hög säkerhetsnivå kommer man direkt till en sida där det står att man är utloggad.

Det finns två sätt att komma förbi problemet. Ett är att ange i din webbläsare att du tillåter cookies från webbplatsen

http://sba.daedalos.org/logon.asp

eller http://bsr14k1.daedalos.org/

Det andra sättet är att ställa in din webbläsare på låg sekretessnivå för Internet. Notera att du nu har ändrat säkerhetsinställningen mot alla sidor på Internet.