Anvisning för inloggning och ifyllande

Hur ser en brandskyddsredogörelse ut?

Den skriftliga redogörelsen består av två delar: Innehållet fokuserar på de för brandskyddet mest väsentliga tekniska och organisatoriska åtgärderna.

  • Del 1 Gäller fastigheten, en eller flera byggnader, som helhet.
  • Del 2 Gäller för varje verksamhet som omfattas av kravet för skriftlig redogörelse inom den aktuella fastigheten.

Del 1 kan följas av flera del 2. Flera av frågorna i del 2 kräver samverkan i brandskyddsarbetet mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Redogörelsen kan beröra en eller flera juridiska personer

Anvisningar som beskriver inloggning och hantering av redogörelsen på webbservern

Redogörelsens innehåll

Redogörelsen är en sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet och består till stor del av ett antal frågor som besvaras med Ja eller Nej. Förklaring av innehållet i redogörelsen hittar du här

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om den skriftliga redogörelsen