Skada på egendom under vårt uppdrag

Vi har alltid trygghet, säkerhet och omtanke i åtanke när vi utför våra uppdrag men ibland uppstår fel och skador kan inträffa. Om du har råkat ut för en skada eller en händelse som du anser att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ansvariga till ber vi dig anmäla det till oss så att vi kan utreda vad som har hänt. Nedan följer lite information om hur du anmäler ett skadeärende och hur ärendet hanteras av oss.

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund som på uppdrag från dess sex medlemskommuner Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum bedriver räddningstjänst samt förebyggande skydd mot brand enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, (LSO). Förbundets mål är att, i enlighet med 1 kap. 1 § LSO, i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Hur anmäler du en skada?

Har du ett ersättningsanspråk mot Räddningstjänstförbundet Storgöteborg vill vi att du skickar in det till oss skriftligt tillsammans med underlag som styrker din skada och händelsen som har inträffat.

Vi ber dig fylla i vår skadeanmälningsblankett som du finner här Extern skadeanmälan egendom, formulär.pdf och skicka in den till oss. Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

Vår adress är:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg,

Du kan också mejla den till raddningstjansten@rsgbg.se.

Märk ditt ärende med ”Skadeanmälan”.

Vi rekommenderar dig även att alltid ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag och anmäla skadan för att inte riskera att gå miste om eventuell ersättning eller hjälp via ditt försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det innan du får svar från oss?

Vi strävar alltid efter att utreda skadeärenden så snart som möjligt. När din skadeanmälningsblankett har inkommit till oss, registreras ditt ärende och du får en bekräftelse via e-post om att skadeanmälan har inkommit och om vem som utreder ditt ärende.

Handläggningstiden kan variera beroende på vad som har hänt och omfattningen av skadan. I de flesta fall anmäler vi ärendet vidare till vårt försäkringsbolag, Göta Lejon Försäkrings AB, som utreder ärendet och tar kontakt med dig. Vi ber dig ha tillit till att vi utreder ditt ärende så snart vi kan.

Vid frågorom ditt ärende är du välkommen att ringa vår försäkringssamordnare 031-335 26 00,vardagar kl 8.00-16.30 eller maila till raddningstjansten@rsgbg.se.

Hur hanteras ditt ärende?

  • Din skadeanmälningsblankett inkommer till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och diarieförs.
  • Ett ärende skapas och vi informerar dig om ditt ärendenummer och kontaktuppgifter till den som utreder ditt ärende.
  • Ditt ärende utreds av oss eller, om det är ett försäkringsärende som till exempel skador på ditt fordon, av vårt försäkringsbolag Göta Lejon Försäkrings AB.
  • Beslut meddelas i ärendet antingen via brev, mejl eller per telefon.
  • Ärendet avslutas.