Gråbo Dynamit AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån.

Vid verksamheten tas färdigproducerade och färdigpaketerade varor emot via lastbilar från tillverkarna. Varorna ställs på lager för att sen plockas ut till våra kunder som kommer hit och hämtar eller lastas och körs ut av vår egen transportör.

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen.

Varning till allmänheten

Varningsinformation till allmänheten har i samråd med berörda myndigheter inte bedömts som relevant med hänsyn tagen till verksamhetens geografiska placering. I händelse av olycka uppmanas dock allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen. För ytterligare information uppmanas allmänheten kontakta den lokala räddningstjänsten.

Övrigt

För information och uppgifter om utövad tillsyn så kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För ytterligare information om verksamheten så kontakta Dennis Wennerö, info@grabodynamit.se

Gråbo Dynamit AB
Org. nr. 556140-4186
Postadress: Box 4024
443 11 Gråbo