Bild för länk -

Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet är en del av Räddningstjänsten Storgöteborg

Från och med den 1 januari 2023 har Räddningstjänsten Storgöteborg tagit över ansvaret för räddningstjänstverksamheten i kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet. Medarbetare och verksamhet från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har övergått till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Räddningstjänsten Storgöteborg tar vid och fortsätter bedriva räddningstjänst i kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet. Invånare i kommunerna kan känna sig trygga med att räddningstjänsten kommer fortsätta fungera.

Samma utförare av brandskyddskontroll och sotning i kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet gäller som tidigare.

Leverantörer till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har kontaktats om vad som gäller framåt. Om du som leverantör har frågor är du välkommen att kontakta: Räddningstjänsten Storgöteborgs Inköp och upphandling

Företag och organisationer som varit automatlarmskunder till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har fått erbjudanden om att teckna nya avtal med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).