Bild för länk -

Räddningstjänstens förbundsdirektör, Lars Klevensparr önskar gott nytt 2021

Som förbundsdirektör för Räddningstjänsten Storgöteborg, vill jag önska ett gott nytt år till alla er som vi finns och verkar för, och ta tillfället i akt att berätta för er kring vår verksamhet och även blicka framåt mot 2021.

År 2020 kommer att gå till historien som året då våra liv och tillvaro påverkades av pandemin. Det har inneburit utmaningar, förlust av hälsa och av anhöriga, isolering och ensamhet. Men vi har även tillsammans ställt om och hittat nya vägar, nya sätt att arbeta och leva – och som vi kommer ta med oss även pandemin är över.

Året har även för oss som räddningstjänst präglats av pandemin och dess följder. Även om faran inte är över så har vi klarat av att upprätthålla en förhållandevis bra verksamhet så här långt. Vi var tidigt ute med att planera och åtgärda för att minska smittspridning och att hålla en god beredskap. Våra ledord; trygghet, säker och omtanke, har vi haft med oss även i detta arbete, Ni ska kunna känna er trygga med att vi kommer när ni behöver oss, att vi sätter säkerheten högt och att vi arbetar med omtanke för alla er

Vi kommer att utvärdera av vår hantering av pandemin när denna har ebbat ut. Områden som jag tycker är viktiga är bland andra remisshantering, tillsynsverksamheten, brandskyddskontroller, intern och extern utbildning, digitala möten, distansarbete, materialtillgång, kommunikation, politisk ledning och händelser såsom bränder/trafikolyckor – ja allt som ingår i vår verksamhet.

Diskrimineringsfri arbetsplats

Vi har under året fortsatt att arbeta för en diskrimineringsfri arbetsplats med noll tolerans mot trakasserier i alla dess former. Ett mycket viktigt arbete som ska göra oss till en ännu bättre arbetsplats och i förlängningen en bättre räddningstjänst. Alla har vi ett ansvar för att reagera och agera mot trakasserier. Frågan är ju inte viktig bara på vår arbetsplats utan även i samhället i stort.

Sommar 2021

Våra brandmän behöver ha välförtjänt semester och vi har behov av att få kompetenta sommarvikarier för att hålla den goda kvalitet på räddningstjänst som alla förtjänar. En glädjande nyhet är att vi inför sommaren 2021 har fått många sökande till sommarvikariat som brandman. Det är vi mycket glada för. Samtliga anställda sommarvikarier får en gedigen introduktionsutbildning om hur det är och vad det innebär att arbeta på RSG innan de träder in i rollen. Jag vill passa på att önska er välkomna till oss. Ni är betydelsefulla!

Översyn av rekryteringskrav för brandmän

Vi kommer att göra en översyn av rekryteringskraven för att anställas som brandman på Räddningstjänsten Storgöteorg, RSG. Kraven för att anställas som brandman kommer alltid att vara höga vad det gäller fysisk förmåga och relevanta kompetenser, men vi tror på att emellanåt genomföra en översyn och införskaffa en omvärldsbild hur andra räddningstjänster och blåljusorganisationer rekryterar på bästa sätt.

Inför 2021

Vårt uppdrag styrs av Lagen om skydd mot Olyckor, LSO. Ett antal förändringar i denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 bland annat att kommunal räddningstjänst ska ha en effektiv ledningsförmåga, genom att ansluta sig till större operativa ledningssystem.

Sedan den 1 oktober 2019 samarbetar fem räddningstjänster I Västra Götaland utifrån en gemensam övergripande ledning av den utryckande verksamheten. Utlarmning och ledning utgår ifrån ledningscentralen på Gårda brandstation i Göteborg för att de samlade resurserna ska nyttjas snabbt och effektivt.

De fem räddningstjänsterna är; Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och Öckerö Räddningstjänst.

Larmhanteringen sköts centralt av RSG:s ledningscentral. För dig som befinner dig i dessa kommuner och ringer till SOS om en händelse som rör just räddningstjänst, märks inte detta på annat sätt än att samtalet också kan komma att hanteras av operatörer på RSG, samt att hjälp i vissa fall kan komma snabbare.

Ett gemensamt operativt ledningssystem är mer effektivt vid komplexa, omfattande och samtidiga räddnings­insatser. I hela Göteborgsregionen kan vi nu över gränserna använda alla resurser som finns inom de fem räddningstjänsterna. Allt för att kunna serva invånarna på bästa sätt.

Just nu pågår ett arbete med att ansluta fyra ytterligare räddningstjänster; Strömstad, Tanum, Sotenäs och Herrljunga.

Vi kommer också inom kort påbörja arbetet i anledning av att kommunerna Tjörn och Lilla Edet inkommit med intresseanmälningar om att få ingå i RSG:s kommunalförbund.

Vår vision - Ingen ska omkomma eller skadas svårt i bränder

Jag kan summera med att säga att trots de utmaningar vi stått inför under året och som vi aldrig kunde ana att vi skulle ställas inför – ser jag med tillförsikt fram emot 2021. Vi ska fortsätta att arbeta enligt vår vision, att ingen ska omkomma eller skadas svårt i bränder. En vision som präglar vår verksamhet på alla nivåer, alla dagar. Med alla ert bästa i våra tankar.

Jag vädjar till er att även fortsättningsvis under pandemin att hålla i och hålla ut även om det kan vara påfrestande.

Med detta sagt önskar jag er ett gott nytt 2021.

Lars Klevensparr
Förbundsdirektör