Engångsgrill som orakat brand i skogen

Engångsgrillar är en vanlig brandorsak

15 juni, 2016, kl 15:39

Bränder och tillbud inträffar ofta till följd av oaktsamhet vid användning av engångsgrillar. Främsta orsaken är att grillen slängs i soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan grillkolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

När du grillar, placera engångsgrillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä är t ex inte något lämpligt underlag. Ställ inte grillen nära en husvägg.
Placera aldrig en engångsgrill direkt på marken. Ställ den på ett stativ eller ett obrännbart underlag. Det är du som har ansvaret om något händer. Se därför till att grillen blir ordentligt släckt!

Engångsgrillen är ju behändig, men det är viktigt att läsa på instruktionerna innan man tänder på.

  • Använd tändvätska som är avsedd för grillning. ALDRIG T-röd.
  • För att säkert släcka grillkolet efter användning, lägg det i ett plåtkärl och häll vatten på.
  • Den som har tänt på grillen ansvarar också för att grillen är ordentligt släckt och tillräckligt kall innan grillen slängs.
  • Att använda grillar som värmekälla i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus är direkt livsfarligt.
  • Allvarliga olyckor med dödlig utgång pga av kolmonoxidförgiftning har inträffat, dessutom ökar risken för brand vid denna typ av hantering.