Skydda ditt hus mot översvämning

6 augusti, 2023, kl 16:12

Under de kommande dagarna med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på och förbereda. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

Förebygg vattenskadan

Bor du i utsatt område där översvämning är vanligt kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att rådgöra hur du på ett bra sätt kan förebygga vattenskada i din bostad.

Efter att utpumpning är klar eller vattnet runnit undan, behöver ofta fler åtgärder vidtas för att vattenskadan inte ska förvärras och för att det skadade utrymmet ska bli torrt och fuktfritt. Ring ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. Försäkringsbolaget gör bedömningen om en sanering ska beställas.

Vid översvämning i din bostad som orsakas av t ex kraftig nederbörd - och du inte själv har möjlighet att länsa undan vatten som strömmar in - kan du ringa 112.

Restvärdesräddning

En räddningsinsats är alltid gratis. Utöver detta kan räddningstjänsten ibland hjälpa till med saneringsåtgärder på uppdrag åt försäkringsbolagen. Detta är då inte kostnadsfri räddningstjänst utan så kallad Restvärdesräddning. Sådana åtgärder kan alltså innebära en kostnad för dig.

Om du har villa/hemförsäkring så kan kostnaden ersättas av ditt försäkringsbolag om den totala skadekostnaden överstiger självrisken. Denna är vanligtvis 10 % av skadekostnaden, dock minst 10 000 kr.

 

Läs mer:

Krisinformation.se 

Smhi.se 

MSB, youtube film