Bild för länk -

PAR genomförs på Lundby brandstation

16 januari, 2023, kl 09:17

Under veckorna 3 och 4 genomförde Polis, Ambulans och Räddningstjänst återigen PAR för skolor på Hisingen. Syftet är att stärka relationen med ungdomar och stärka deras positiva utveckling utifrån värdeorden trygghet, säkerhet och omtanke.

PAR bjuder in ungdomar i årskurs 8 från Jättestensskolan, Sjumilaskolan, Ryaskolan, Santosskolan, Brunnsboskolan, Glöstorpsskolan, Svartedalsskolan och Skälltorpsskolan att under en förmiddag träffa de olika aktörerna. Ungdomarna och pedagogerna hämtas vid skolan av BK Häckens bussar och får träffa A-lagsspelare från Herr- och Damlaget som kommer önska dem en bra dag och delar ut en frukt och en gympapåse till alla elever medan de går på bussarna för att åka till Lundby brandstation.

Där delas ungdomarna in i grupper och under tre lektioner träffar de representanter från Polis, Ambulans och Räddningstjänst. Dagen avslutas med återsamling för gemensam avfärd till ungdomarnas skola, för att äta lunch. Då deltar även det utryckande laget på Lundby brandstation.Instruktörerna från RSG som håller i lektionerna är Mohammed Ibrahim, Robin Korhonen och Fredrik Enerås.

Bakgrund
Genom metoden PAR, som från början kommer från Botkyrka kommun, stärker blåljusorganisationerna tillsammans relationen med ungdomar. Genom dialog och interaktiva övningar ges möjlighet att samtala med ungdomarna, där deras funderingar kring de lokala resurserna för polisen, ambulansen och räddningstjänstens arbete framkommer och besvaras för att skapa en ömsesidig förståelse och respekt. Trots den relativt korta tiden de träffas hinner de, enligt erfarenheter från Botkyrka, bygga en god relation med ungdomarna som sedan förvaltas vidare via ungdomarna själva och under de möten som sker i vardagen. PAR har utvärderades av Göteborgs Universitet och resultaten visade på att tilliten och relationerna som redan innan PAR var goda stärktes ytterligare.