Flera terrängbränder i helgen - var försiktig om du måste elda eller grilla

8 maj, 2023, kl 14:31

Det soliga, blåsiga och torra vädret i helgen har inneburit många terrängbränder i Räddningstjänsten Storgöteborgs område och nu uppmanar RSG till försiktighet. Imorgon, tisdag, är det enligt SMHI:s index skogsbrandrisk.

I helgen behövde Räddningstjänsten Storgöteborg rycka ut på flera terrängbränder runt om i området. Enligt brandriskprognosen från SMHI är det stor risk för terrängbränder även kommande dagar.

- Vi uppmanar till försiktighet om du eldar utomhus. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det stor risk för brandspridning. Gnistor far lätt i väg och kan antända skogsmark eller torrt gräs. Överväg om du verkligen behöver elda och om du gör det säkerställ att du kan kontrollera situationen, säger Kristina Lindfeldt, Vakthavande Räddningschef.

Att tänka på om man måste elda och/eller grilla:

  • Var observant på vädret när du ska elda gräs. Risken för gräs- och terrängbrand är störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset. Elden (och gnistor) kan sprida sig snabbt om det är blåsigt.
  • Var uppmärksam på hur det ser ut där du tänker elda, som till exempel sluttningar och höjder som kan skapa speciella risker vid vindar.
  • Bränn bara små ytor åt gången.
  • Håll elden under uppsikt hela tiden.
  • Elda inte ensam - om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.
  • Håll avstånd till annat brännbart.

Som privatperson behöver man inte anmäla till Räddningstjänsten Storgöteborg om man planerar att elda.

Läs mer om att elda utomhus. I vårsolen blir gräset torrt och tänder lätt - Nyheter - RSGBG