Bild för länk -

Tvätta, diska, ladda när du är hemma och vaken

13 september, 2022, kl 09:52

I våra hem finns mycket elektrisk utrustning. Om du använder dem rätt, minskar du risken för brand.

 Det kan börja brinna i diskmaskiner, torktumlare och tvättmaskiner av flera orsaker. Tänk på att inte packa för mycket i tvätt- och diskmaskiner.

Rengör luddfiltret i torktumlaren regelbundet. Ludd i torktumlarens filter kan orsaka brand då det täpper till för luftcirkulation eller isolerar värmeelementet som kan bli överhettat.

Använd dessa maskiner när du är hemma och är vaken. Då kan du hinna släcka eller sätta dig i säkerhet om det skulle börja brinna.

Ladda batterier

Ska du ladda din telefon, hoverboard, elcykel, drönare, elsparkcykel eller andra typer av eldriven apparatur, så gör det när du är hemma och vaken.

  • Koppla bort batteriet från laddaren när det är fulladdat.
  • Laddning bör ske på ett behörigt avstånd från brännbart material, som sängkläder, tygmöbler och papper.
  • Blir produkten väldigt varm i något läge, kontakta inköpsstället.
  • Ladda alltid under uppsikt enligt tillverkarens bruksanvisning och på ett plant och obrännbart underlag.
  • Lämna uttjänta och skadade batterier till en återvinningsstation.
  • Ladda inte på natten.
  • Dra ur laddaren från uttaget.

Brandsäkra hemma

Se till att ha tillräckligt med brandvarnare så att du hör dem om något skulle hända. Snabb varning är den bästa tryggheten.
Vi rekommenderar att du har minst en 6-kilos pulversläckare och en brandfilt tillgänglig.

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska du dra ur kontakten ur vägguttaget innan du släcker med vatten eller en brandfilt. Om du använder en pulversläckare, kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

Läs mer

Brandsläckare

Brandvarnare

Brandfilt

Brand i el-utrustning

Laddning av litium-jon batterier