Larmknapp gör det möjligt att larma utan internet och telenät

27 juni, 2022, kl 14:59

Larmknappar för nödfall, vid speciella händelser, finns utanför alla våra brandstationer i Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Knapparna ska användas när inte de ordinarie kanalerna fungerar vid exempelvis extremväder eller andra samhällsstörningar.

Om du är i behov av akut hjälp och det inte går att använda telefonen och ringa 112 kan du ta dig till närmaste brandstation och trycka på knappen. Då går det ett larm till vår ledningscentral och hjälp anländer inom några minuter. Knapparna ska användas när inte de ordinarie kanalerna fungerar vid exempelvis extremväder eller andra samhällsstörningar.

- Målet är att skapa trygghet för våra invånare, att de i nödfall ska kunna komma i kontakt med räddningstjänsten om funktioner som vi ser som självklara i vardagen är utslagna, säger Björn Urbach enhetschef på Räddningstjänsten storgöteborg.

Larmknapparna kan se olika ut beroende på var de sitter. Det kan vara röda som en nödstoppsknapp, men det kan även sitta en knapp i ett skåp. Knapparna finns vid portar eller entrédörrar på våra brandstationer i storgöteborgs område.