HeatSim – för effektivare rökdykningsträning oberoende av miljö

14 april, 2022, kl 10:14

I dag behöver brandmannen öva rökdykning med värmetillsats minst två gånger om året för att få arbeta som rökdykare. Projektet HeatSim går ut på att utvärdera om beklädnad som alstrar eller ackumulerar värme kan komplettera dagens varma rökdykningsövningar.

I dagsläget genomförs rökdykningsövningar med värmetillsats vanligtvis på tre olika sätt: fibrös eldning, uppvärmning genom förbränning av gasol eller diesel samt eluppvärmd lokal. HeatSim är ett projekt i samarbete mellan RSG och NUC (Nationellt utvecklingscenter) som ska möjliggöra effektivare rökdykningsträning oberoende av miljö. Syftet är att skapa möjligheter till att endast via klädesplagg, som alstrar eller ackumulerar värme, uppnå en lämplig temperatur för att räknas som värmetillsats enligt AFS 2007:7.

Praktiska försök i en bastu

I projektet undersöks det om rökdykaren belastas olika av värme tillförd från värmande klädesplagg i jämförelse med värme tillförd utifrån. Detta prövas genom praktiska försök i en bastu där försöksdeltagarnas puls och temperatur mäts och dokumenteras.

Säkrare och effektivare övningsmetodik

Om värmealstrande kläder kan användas för att uppnå en lämplig temperatur skulle den varma rökdykningsträningen kunna genomföras utan att värme tillförs från en extern värmekälla. Övningarna skulle i sådana fall kunna genomföras i rena miljöer och kompletteras med andra övningsmoment, vilket skulle innebära möjligheter för mer realistiska övningsscenarier. Rökdykningsträningen skulle dessutom kunna genomföras med högre kvalitet och nå en ökad kostnads- och miljöeffektivitet.

Försöken förväntas slutföras under maj månad och resultaten kommer att sammanställas i en slutrapport.

Här kan du läsa mer om NUC (Nationellt utvecklingscenter)>>

Kontakt

Om du har frågor om HeatSim kan du kontakta:

Agnes Broholm, utbildningsledare på Område för lärande och utveckling

agnes.broholm@rsgbg.se

073-617 55 95