Bild för länk -

Brandmän från Kortedala brandstation informerade boende om brandskydd

16 december, 2022, kl 14:06

Under hösten har brandmän från Kortedala brandstation haft informationsträffar om brandskydd för hyresgäster i närområdet. Sammanlagt träffade de över 100 hyresgäster och responsen har varit väldigt positiv.

Många förknippar nog räddningstjänsten med den utryckande verksamheten, till exempel att släcka bränder och arbeta vid trafikolyckor. Men brandmännen är också ute mycket i samhället och informerar om brandskydd. Då handlar det främst om hur du som medborgare kan förhindra bränder och vad du ska göra om det trots allt börjar brinna.

Ett exempel på detta var när brandmän från Kortedala brandstation träffade boende i närområdet under hösten. Hyresgästerna tyckte att det är bra och viktigt att mötas, få viktig brandskyddskunskap och kunna ställa frågor direkt till brandmännen.

Viktigt med information om brandskydd

Det finns en lag som heter Lag om skydd mot olyckor (Lso). Enligt den har alla kommuner en skyldighet att informera sina invånare om bland annat brandskydd. Arbetet med att förebygga bränder i bostäder är också prioriterat både på nationell nivå och inom räddningstjänsterna i hela Sverige.

- Genom den här informationsinsatsen vill vi nå boende i hyresrättslägenheter i vissa bostadsområden som oftare drabbas av bränder. Vi vill höja kunskapen hos de boende, säger Peter Södergren, verksamhetsutvecklare inom området bostadsbränder.

Målet med informationsinsatsen

Målen är dels att ge boende kunskap om vad de själva kan göra för att förhindra att det börjar brinna i hemmet och hur de ska agera om det trots allt börjar brinna. Genom att de boende i flerfamiljshus får bättre kunskap så underlättar det dessutom utryckande insatser vid en brand.

Fler informationsträffar framöver

Just nu finns det Inga fler inplanerade träffar, men man satsar på att planera in fler informationsinsatser under 2023.

Respons på informationstillfällena

Träffarna har fått mycket positiva reaktioner, både från deltagarna och brandmännen som höll i informationen. Deltagarna upplevde att de lärde sig saker de inte visste innan och de fick dessutom rätt information istället för en del felaktiga antaganden man hade innan. Vissa trodde till exempel att man ska vädra ut en brand genom att öppna sina fönster eller springa ut i ett rökfyllt trapphus istället för att stanna kvar i sin lägenhet och stänga dörren. De var också nöjda med att de kunde ställa frågor om sådant de funderat över.

- Det har varit ett väldigt bra engagemang från brandmännen som håller i träffarna. De känner att de verkligen når fram. Vi upplever att detta är ett bra sätt att arbeta, säger Fredric Liljeros på Kortedala brandstation.

Vad handlade träffarna om

Träffarna var helt teoretiska och antal deltagare varierade mellan 5 till 50 personer.

- När man är färre deltagare finns det mer utrymme att ställa frågor och samtala kring saker vi tar upp, säger Fredric. Det är viktigt att ha bra med tid att prata med de boende.

Brandmännen berättade också vad de gör när de kommer fram till en brand. Det blir lättare för räddningstjänsten att arbeta på ett bra och effektivt sätt om till exempel alla boende känner till att om det brinner hos deras granne så är de säkra i sin lägenhet i 60 minuter. Om den boende hamnar i ett akut läge, så kommer brandmän och undsätter dom utifrån.

Foto: Familjebostäder