Bild för länk -

Var extra försiktig om du tänkt grilla

28 april, 2021, kl 13:41

Det är torrt i gräset så var extra försiktig om du tänkt grilla. Grillning kan resultera i gräsbränder och andra bränder som sprider sig snabbt. Och inte minst - du ska även vara rädd om dig själv och dina nära. Så kolla våra tips innan du grillar så hoppas vi maten smakar bättre.

Engångsgrill

Engångsgrillen är enkel och lätt, men läs instruktionerna innan du tänder den.

  • När du grillar med engångsgrill ska du placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä är inte något lämpligt underlag.
  • Ställ inte grillen direkt på marken utan på ett stativ eller ett obrännbart underlag. Det stativ som medföljer engångsgrillen är inte tillräckligt högt för att användas på underlag som kan ta eld.
  • Släng inte engångsgrillen i en soptunna eller container. I parker och på badplatser finns det ofta avsedda kärl för engångsgrillar. En vanlig orsak till brand är att engångsgrillar slängs i en soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt.
  • Ha alltid tillgång till vatten för snabb släckning. Hantera kolrester och aska på ett säkert sätt - använd kol kan behålla värmen i flera dygn.

Kolgrill

När du grillar med kolgrill finns det saker du behöver tänka på. Här kommer några råd oss.

  • Använd tändvätska som är avsedd för grillning. ALDRIG T-sprit. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan blandningen mellan gas och luft i flaskan antändas och ge omfattande brännskador och starta en brand.
  • Var försiktig med gnistor och aska som flyger omkring. Tänk på det om du fläktar eller blåser på glödbädden för att få fin grillglöd. Flera skador uppstår genom att man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen.
  • Ställ inte grillen nära en husvägg. Det är du som har ansvaret om något händer.
  • Att använda grillar som värmekälla i husvagnar, tält och fritidshus är direkt livsfarligt. Allvarliga olyckor med dödlig utgång på grund av kolmonoxidförgiftning har inträffat, dessutom ökar risken för brand vid denna typ av hantering.
  • Visa hänsyn till dina grannar som kanske inte uppskattar din grillning lika mycket som du gör. Att grilla på balkongen utgör inte bara en brandrisk - utan os och rök kan störa dina grannar. Vänd dig till din fastighetsägare för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.
  • För att säkert släcka grillkolet efter användning, lägg det i ett plåtkärl och häll vatten på. Sätt ett tättslutande lock på plåtkärlet vid förvaring av aska och kolrester. Många bränder har uppstått när man tömt grillen bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta.

Ha alltid koll på brandrisken

Ta för vana att alltid kolla det innan du tänder en grill eller gör upp eld ute.

Här kan du läsa mer om hur du får koll på brandrisken ute.>>