Bild för länk -

Läs detta innan du tänder en valborgsmässoeld

28 april, 2021, kl 11:00

Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Du behöver inte anmäla till oss på räddningstjänsten att du ska tända en valborgsmässoeld, men du måste ha markägarens tillstånd.

I år är det inte bara brandsäkerheten du behöver tänka på när det gäller valborgsmässoeld. Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare.

Men som alltid: tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Var försiktig

  • Det är torrt i fjolårsgräset - en brand kan lätt sprida sig och bli svår att hantera. Ha tillgång till släckutrustning så att du snabbt kan agera om elden sprider sig.
  • Placera elden långt ifrån byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Elda inte om det blåser för mycket.
  • Efter bränningen ska platsen bevakas och all glöd ska släckas innan bevakningen upphör.

Ha koll på brandrisken och eldningsförbud

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk. På vår telefonsvarare 031-335 29 80 får du besked om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. 

Du ska också ha koll på brandrisken innan du börjar elda. Du kan använda dig av appen Brandrisk uteAppen hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Androidenhet får du prognos för aktuell och kommande brandrisk. Här kan du läsa mer om Brandrisk ute Appen

SMHIs hemsida kan du också kontrollera aktuell brandriskprognos. Gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskp.o

Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun, har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller hos dig. Det är dock aldrig tillåtet att elda till exempel bildäck, plast och andra brandfarliga varor.

Göteborg | Mölndal | Kungsbacka | Härryda | Partille | Lerum | 

Släckutrustning

Ha tillgång till släckutrustning, vattenslang eller ruskor. Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112. 

Släng inte fyrverkeriartiklar i elden

Det har inträffat att människor har träffats av fyrverkeripjäser när de stått vid en brasa.