x Utsläpp skumvätska i Kålltorp - Nyheter - RSGBG

Utsläpp skumvätska i Kålltorp

5 mars, 2021, kl 14:37

Vid lastning och förflyttning av en skumtank från räddningstjänstens verkstad i Kålltorp orsakades idag ett utsläpp av skumvätska på vägbanor längs Torpagatan och Munkebäcks allé. Händelsen har orsakat trafikproblem i samband med avstängningar och saneringsåtgärder i området.

Det var när en skum/vattentank förflyttas av räddningstjänstens personal, efter att den reparerats av räddningstjänstens verkstadsenhet, som läckaget skedde. Troligen pga en skadad rörledning. Detta uppmärksammas inte omedelbart av personalen. Enheten kör ut längs Torpagatan och ner till Munkebäcks motet då de upptäcker läckaget, de vänder då och kör tillbaka till verkstaden. Under tiden läcker större delen av skumvätskan ut på vägbanan (ca 800 l).

Den läckta skumvätskan är en modernare typ av skumvätska som inte innehåller fluortensider (PFOS), denna typ av skumvätska är biologiskt nedbrytbar. Vid eventuellt stänk på bilar eller annat material kan det spolas bort med vatten. Vi kommer att samla upp så mycket som möjligt av skumvätskan för att därefter låta miljösaneringsföretag hantera förvaring/destruktion.

Nu pågår saneringsarbete på platsen och delar av den drabbade vägbanan är avstängd under detta arbete. Nuvarande prognos är att arbetet kommer att pågå under hela eftermiddagen. Räddningstjänsten samverkar med Göteborgs stads miljökontor samt med polis och saneringsentreprenörer och väghållare på platsen.

RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön. Här kan man läsa mer om vår syn på släckmedel.