Utredningar efter Övre Husargatan

20 oktober, 2021, kl 16:44

Det har nu gått cirka tre veckor sedan händelsen på Övre Husargatan. En händelse som har påverkat hela vår organisation och där många av oss har erfarenheter och upplevelser att delge. Inom RSG pågår det flera olika utvärderingar och diskussioner. MSB har kommit med en förfrågan om att utföra en olycksutredning kopplat till händelsen på Övre Husargatan.

-Då deras bedömning är att erfarenheter från insatsen är viktiga ur ett nationellt perspektiv tillsätter de utredare från extern räddningstjänst till detta uppdrag. Fokus på MSB:s utredning är de första timmarna och innehåller bland annat larmhantering, inledande arbete på skadeplats, åtgärdsbehov och risker, insatsledning samt initial samverkan med polis och sjukvård på platsen, säger Anders Ekberg, räddningschef på RSG

Även avdelningen för Olycksutredning och analys på RSG har fått i uppdrag att göra en intern utredning. I den kommer flera lokala frågeställningar att belysas. Några av frågorna är samverkan med olika samhällsaktörer som fastighetsägare, Göteborgs Stad, försäkringsbolag/RVR och Saronkyrkan. Andra frågor är erfarenheter från deltagande resurser i arbetet på skadeplats samt i stab. Även vår mediahantering under insatsen, både på skadeplats och kommunikation internt ska beskrivas.

- Syftet med utredningarna är att ta fram ett underlag som kan användas för utveckling av säkerheten för räddningspersonal vid explosion med efterföljande brand. Även att hämta erfarenheter från insatsens genomförande och de svåra bedömningar som personalen tvingades hantera i samband med denna händelse. Underlagen ska sedan användas till vidareutveckling av den operativa verksamhet och ökad kunskap hos personalen, säger Anders Ekberg.

Detta innebär att två parallella utredningar genomförs i form av en nationell del av MSB och en lokal del av RSG. Redovisning sker i två separata rapporter, dock kommer arbetet att samordnas för att skapa bästa effektivitet för alla parter.

-Vi är medvetna om att detta är ett stort arbete som kräver både tid och resurser från vår organisation. Det är viktigt att vi hjälps åt för att kunna titta på vårt arbete och se vad vi kan göra annorlunda eller bättre, säger Anders Ekberg