Suicidpreventiva dagen

7 september, 2021, kl 08:27

Den 10 september på den internationella suicidpreventiva dagen, den dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Då samlas människor över hela världen för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

På många orter runt i landet anordnas aktiviteter - på Suicide Zeros hemsida kan du se vad som händer lokalt hos dig

Du kan påverka

Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. Det går att hjälpa. Det går att påverka.

Du kan se filmen Steg för livet och lära dig fyra steg som du kan göra skillnad på.
Steg för Livet är en informationskampanj från Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst.

Länkar

I våra medlemskommuner finns det föreningar som kan hjälpa och stötta på olika sätt. Till exempel:

Suicidprevention i Väst är en ideell förening som arbetar för att radikalt minska självmorden. Detta görs främst genom förebyggande arbete, föreningenutbildar profession, allmänhet och civilsamhälle för att öka kunskapen och ge en större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall

NSPHiG - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland, och är ett nätverk av 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

SPES – RiksförbundetSuicid prevention och efterlevandes stöd är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

Tilia – Tillsammans för ungas psykiska hälsaTilia är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Vi vänder oss till alla oavsett könsidentitet. Vi arbetar med ungas röster i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.

Suicidezero  Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Detta görs genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för olika yrkesgrupper.

Schyssta kompisarVolontärer som erbjuder en trygg gemenskap. Schyssta Kompisar verkar för att skapa trygga rum för ungdomar som känner sig ensamma och mår dåligt på grund av det.

Räddningstjänstens personal är utbildade

Räddningstjänsten har som en del i detta arbete utbildat sex instruktörer i Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person (AOSP). All vår operativa personal har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagandet när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Suicidpreventivt arbete

Räddningstjänsten medverkar i suicidpreventivt arbete tillsammans med trafikverket, trafikkontor och andra samhällsaktörer. Vi samarbetar även i denna fråga med polis och ambulans.