Statistik räddningsuppdrag år 2020

26 januari, 2021, kl 14:36

Under år 2020 genomförde Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, totalt 8 099 räddningsuppdrag. Det är betydligt färre än både 2019 och medelvärdet för de senaste fem åren. Minskningen beror bland annat på pandemin och sedan början av april till september syns ett lägre antal räddningsuppdrag jämfört med medelvärdet.

Bland annat har det inträffat färre trafikolyckor och färre automatiska brandlarm utan brandtillbud.

- Vi ser även färre bränder utomhus, vilket delvis kan bero på en minskad rörelse och aktivitet i samhället i samband med att pandemin bröt ut, säger Tove Nyth som arbetar som verksamhetsstrateg på Staben för analys och inriktning.

- Trafikolyckorna har minskat med 30 %, jämfört med medelvärdet 2016-2020. Det beror framför allt på minskad trafik i samband med pandemin, men vi ser även ett lägre antal trafikolyckor i början av året, då pandemin ännu inte hade brutit ut, berättar Tove Nyth

Övrig statistik

  • Två tredjedelar av alla bränder i byggnader sker i bostadshus. Inom vårt område var det totala antalet bostadsbränder 491, vilket är jämförbart med 2019
  • Under året har fyra personer omkommit vid fyra olika bränder inom vårt område. Två av bränderna inträffade i lägenheter i flerbostadshus och två i småhus.
  • 48 bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar är den lägsta nivån sedan 2015.

Räddningstjänst under corona

Corona-viruset har påverkat RSG precis som övriga samhället. Från slutet av februari har vår organisation haft igång olika funktioner och grupper som arbetat med att samordna och planera för att minska de negativa effekterna av viruset.

- Arbetet har både skett inom förbundet och tillsammans med andra aktörer inom regionen. Detta har hjälpt till att upprätthålla full kapacitet på den utryckande verksamheten och kunna utföra räddningsuppdrag enligt någorlunda normala rutiner, berättar Johanna Björnfot, som ansvarar för samordning av Covid-19 frågor på RSG.

Andra händelser under året

Under våren inträffade två större bränder hos andra räddningstjänster inom Göteborgsregionen, GR, där RSG blev involverade med ett flertal enheter och ledningsresurser.

Dels en brand på ett returpapperslager i Lilla Edet och någon månad senare en brand i processanläggningen vid en kemiindustri i Stenungssund.

- Vid båda dessa tillfällen kunde vi konstatera att det operativa samarbetet, så kallad Gränslös Räddningstjänst, ger oss förutsättningar att klara både enskilt stora insatser och flera parallella insatser inom regionen, säger Anders Ekberg, räddningschef.

Här kan du läsa mer om samarbetet inom Gränslös Räddningstjänst>>

Brand i 17 trailers

Veckan efter midsommar inträffade en annorlunda brand i Älvsborgshamnen. Det var en trailer som fattade eld på en uppställningsplats i hamnområdet. Brandförloppet blev häftigt och till slut var det 17 trailers som brann med kraftig rökutvecklingen som följd.

Tågurspårning på Sävenäs

I början av september inträffade en tågurspårning på Sävenäs rangerbangård som ledde till att vagnar lastade med farliga ämnen kolliderade. Vid detta tillfälle var vagnar med mycket brandfarlig, giftig och oxiderande ämnen inblandade. Efter en noggrann genomgång av skadeplatsen och de kolliderade vagnarna kunde bärgningsarbetet starta och vagnarna separerades försiktigt från varandra. Händelsen väckte stor uppmärksamhet då bland annat VMA sändes ut via radio och sms i området.

Industribrand i Bergsjön

Under slutet av september inträffade en omfattande brand i en industrifastighet i Bergsjön. På grund av konstruktionen blev branden svår att släcka och krävde mycket resurser från RSG. Detta medförde att insatsen kunde avslutas först efter två dygns arbete på platsen. Inga personer kom till skada vid händelsen.

Hjälp till jordskredet i Oslo

På årets näst sista dag fick vi en förfrågan om att hjälpa till vid det omfattande jordskred som inträffade i Gjerdrum, Oslo. Det var den särskilda NUSAR*-gruppen på Mölndals brandstation, som efterfrågades för att söka efter saknade personer i skredområdet.
Vi svarade ja på norrmännens förfrågan och redan samma kväll åkte enheten tillsammans med en av förbundets insatsledare iväg mot Norge.

*NUSAR är MSB:s nationella förstärkningsresurs för urban sök- och räddning som du kan läsa mer om här>>

Här kan du se rapporter från personal som var på plats:

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2020 >>