två brandmän i en brandbil

Robert arbetar som brandman i beredskap

8 april, 2021, kl 15:17

Kungsbacka kommun har gjort en utredning om kombinationstjänster. Syftet är att prova olika upplägg för att underlätta att kombinera ett arbete som brandman i beredskap med sitt arbete inom Kungsbacka kommun. Anledningen är att det finns ett kontinuerligt rekryteringsbehov av nya brandmän i beredskap och att Kungsbacka kommun vill underlätta Räddningstjänsten Storgöteborgs rekrytering.

- Förhoppningen är att det ska komma in fler sökanden. Vi tror att Kungsbacka kommun kan bli en föregångskommun för andra kommuner genom att skapa bättre förutsättningar för sina anställda att kunna kombinera en tjänst inom kommunen med en tjänst som brandman i beredskap, säger Lars Johannesson, enhetschef RiB på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Byter om på fem  en brandman som sopar golvet

I dag finns sex medarbetare i Kungsbacka kommun som även har anställning som brandman i beredskap. Robert Alknäs är en av dessa. Till vardags arbetar Robert som fastighetsförvaltare på Service. Var tredje vecka har han beredskap.  

– Går larmet på sökaren som vi bär dygnet runt under beredskap springer jag till brandstationen och byter om. Inställelsetiden är fem minuter, säger Robert och fortsätter:  
Jag tycker det funkar bra. Mitt arbete som fastighetsförvaltare är väldigt självständigt och jag kan lägga upp mycket av de administrativa delarna där jag inte är ute på uppdrag de veckorna som jag har beredskap. 

 

Intresse av att hjälpa 

Det gör att Robert snabbare kan ta sig in till stationen vid utryckning. Robert tror att det viktigaste för att bli brandman i beredskap är att man förutom den fysiska kapaciteten även har ett starkt psyke och ett genuint intresse av att hjälpa andra. 

Sedan är det viktigt att inte ha varken höjdskräck eller klaustrofobi, och att man kan behålla lugnet i stressade situationer, säger Robert.

 

Utvecklande arbete brandman som står bredvid en brandbil

Robert berättar att det går ungefär 100 larm under ett år på Frillesås brandstation, varav de flesta är trafikolyckor på grund av närheten till E6an. Det kan även vara andra typer av olyckor såsom bränder, hjärtstopp eller drunkning. 

– Det är otroligt givande att vara brandman i beredskap. Du lär dig mycket. Både om dig själv som person och får även gå utbildningar i exempelvis rökdykning, HLR eller klippteknik, hur du klipper upp ett fordon vid en trafikolycka. Du hamnar i situationer som kan vara svåra och fysiskt krävande, men även intressanta, utmanade och viljan att hjälpa tredje man finns alltid närvarande. Kamratskapen i laget är också en viktig del. Vi litar på varandra, och jobbar ihop, säger Robert. 

 

168 timmar per månad 

Upplägget för beredskapsbrandmän är att de har beredskap cirka 168 timmar per månad, vanligtvis är beredskapstimmarna fördelade på hela dygn, under var tredje eller var fjärde vecka. 

 

Är du intresserad av att arbeta som brandman i beredskap?

Just nu är vårens ansökningsperiod öppen, skicka in din intresseanmälan senas 4 maj.

Här kan du läsa mer om att arbeta som brandman i beredskap