Ny räddningsenhet på Angered

20 april, 2021, kl 08:06

I år och under nästa år kommer flera brandstationer inom RSG att få nya räddningsenheter. Totalt har åtta bilar upphandlats och först ut att få en ny bil är brandstationen i Angered.

-Detta har vi väntat på länge, flera år faktiskt, säger Christian Tennby, brandman på Angered. Christian har varit med i den fordonsgrupp som tillsammans med enheten Teknik&Materiel på RSG har tagit fram hur den nya bilen ska vara utrustad och anpassad till RSG:s verksamhet.

Gårdas räddningsenhet är den senast levererade bilen till RSG och den har med en del finslipningar varit mallen för hur utformningen av kommande räddningsenheters Chassi ska utformas. Det som är nytt från Scania är att hytten är en NTG hytt, (New truck generation) påbyggnaden är en uppdatering från Sala Brand, dock med en lite mer rödare färg för att synas bättre i trafiken. Det som skiljer sig mot Angereds gamla räddningsenhet är att den nya bilen har en del nya verktyg att ta till när olyckan är framme, främst vid brandsläckning.

-Nytt för oss och den här bilen är att det finns ett inbyggt släcksystem med CAFS (skum), tillsatsmedel och med en skärsläckare placerad bak i bilen. Med denna kan vi på ett effektivare sätt komma åt bränder, påverka brandförloppet och förbättra miljön i byggnaden för att kunna fortsätta med invändig brandsläckning. Skärsläckare är dock inget nytt inom RSG. Vi har även haft focus på hur arbetsmiljön i bilen är utformad. Allt ifrån hur vi sitter i hytten till hur vi kan komma åt vår utrustning, berättar Christian.

Utformningen på hytten tillsammans med sirenerna är gjorda så att arbetsmiljön ska möjliggöra för personalen att lättare kunna kommunicera med varandra under larmkörningen.

Innan bilen kan tas i drift har personalen på Angered en tre veckors utbildning. Varav en vecka ihop med Sala Brand som har byggt bilen. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt prov på bilens olika områden.

-Under dessa tre veckor har vi möjlighet att öva på funktioner och testa så att allt fungerar som det ska. Det är viktigt att vi känner oss trygga med bilen när den väl är i drift, säger Christian.

Upphandlingen

De stationer som kommer att få nya räddningsenheter under 2021 är: Kortedala, Lerum, Lindome. Och under år 2022: Kungsbacka, Öjersjö, Dagstyrkan på Gårda och Täckstyrkan Lundby.

Carl Olsson på enheten Teknik&Materiel på RSG berättar att vid inköp av räddningsenheter har man försökt att ta lärdom från tidigare upphandlingar och förutom att rätta till fel och brister även ställt högre krav på leverantören för att få en så bra produkt som möjligt, samt utökat antal dagar för leveransbesiktning.

-I denna upphandlingen har personalen fått vara med och påverka. Det har varit roligt för jag tycker att man har lyssnat och värderat de synpunkter som kommit in från brandpersonalen.  Ett lysande exempel på detta är släcksystem med tillsatsmedel och den mer röda färgen på brandbilen, det är förslag som kom direkt från brandmännen, säger Carl Olsson.

flera brandmän framför en brandbil