Kvartalstest av VMA

7 juni, 2021, kl 08:00

Idag, måndag 7 juni klockan 15.00, testas VMA - Viktigt meddelande till allmänheten. VMA används för att snabbare kunna varna och informera allmänheten i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. Vid vissa tillfällen används också systemet för utomhuslarm (”Hesa Fredrik”). Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

Viktigt Meddelande larmet testas kl 15.00 första måndagen i mars, juni, september och december. Meddelande följs av larmsignalen Faran över. 

Så här låter utomhussignalen "Hesa Fredrik" 

Viktigt meddelande
__     __     __       

Låter 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

När du hör den ska du:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4
  • Stäng dörrar, fönster och ventilationer
  • Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över

Faran över
___________

Lång sammanhängande signal

 

Här kan du läsa mer information om VMA