Kvartalstest av VMA -fyller idag 90 år

6 september, 2021, kl 10:55

Idag, måndag den 6 september klockan 15, testas VMA - Viktigt meddelande till allmänheten. VMA används för att snabbare kunna varna och informera allmänheten i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

I dag fyller Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 90 respektive 35 år.

VMA, Viktigt Meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och tv samt i vissa fall utomhusvarningssystemet och sms till mobiltelefoner.

Systemet för utomhusvarning har funnits med oss länge och namnet Hesa Fredrik ska ha uppkommit när signalen testades för första gången 1931. Då påpekade Oscar Fredrik Rydqvist, krönikör på Dagens Nyheter, att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

Testas en gång per kvartal

Signalen Hesa Fredrik testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15. Om du hör signalen vid en annan tidpunkt än då den testas, eller får ett VMA i mobilen ska du:

  • Gå inomhus och stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radios P4 för att höra vad som händer.
  • För mer information gå in på webbplatsen Krisinformation.se eller ringa 113 13

Under 2021 har hittills 27 VMA i radio och tv sänds ut, där merparten är varning för brand med giftig rök. Vid inget av dessa VMA har Hesa Fredrik används.

Det är MSB som äger systemet men drift och underhåll sköts av kommunerna. Om fel på ljudsändarna upptäcks, ska detta anmälas till den lokala räddningstjänsten.