Företagsbot för RSG efter arbetsmiljöbrott

17 november, 2021, kl 14:59

2020 ändrades lagstiftningen för företagsbot. Tidigare kunde inte Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) som myndighet åläggas en företagsbot, men i och med den nya lagändringen räknas även kommunal verksamhet som näringsidkare, vilket gör att RSG kan tilldelas företagsbot för ett arbetsmiljöbrott.

I april förra året inträffade en olycka på RSG:s övningsfält Karholmen. Olyckan hände under en övning för Räddningsmän i beredskap (RiB) som genomfördes inom ramen för Göteborgsregionens samarbete.

Vid en rökdykningsövning skadades en brandman av het vattenånga och fick andra gradens brännskador på armarna. Händelsen anmäldes till arbetsmiljöverket och RSG har gjort en intern utredning. Brandmannen fick vård och kunde återgå till arbetet efter några dagar.

RSG har tilldelats en företagsbot på 100.000 kronor för den inträffade olyckan. Vid en företagsbot kan summan variera mellan femtusen kronor och upp till tio miljoner och ska betalas till staten. En organisation kan bli ålagd att betala företagsbot vid ett arbetsmiljöbrott som sker i verksamheten. Företagsboten syftar då på att organisationen inte har gjort vad som krävs för att motverka att liknande händelser sker.

- Arbetsgivarens ansvar är att instruktioner och rutiner för farliga och riskfyllda arbetsmoment finns och att dessa följs. Vi ser mycket allvarligt på den här händelsen och fortsätter att fokusera på att vidareutveckla säkerhetskulturen inom RSG. Ett viktigt mål är att det finns en god ordning för systematisk uppföljning, utvärdering och kontroll av det egna säkerhetsarbetet både för organisationen men också för den enskilda brandmannen, säger Lars Klevensparr, direktör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Efter händelsen på Karholmens övningsfält har en intern översyn gjorts och uppdatering av styrande dokument sker löpande.

Presskontakt: Anna Dyne 031-335 27 58