Bild för länk -

Delårsstatistik räddningsuppdrag

21 september, 2021, kl 17:27

Under årets första åtta månader, januari - augusti, genomförde RSG nästan 5 200 räddningsuppdrag vilket är 293 färre än motsvarande period förra året och nästan 600 färre än medelvärdet för de senaste fem åren.

Bostadsbränder

Hittills i år har RSG genomfört färre uppdrag i samband med bostadsbränder jämfört med tidigare år, 329 bränder, mot föregående års 336. Medelvärdet för de senaste fem åren är 342 bränder.

Främst är det bränder i flerbostadshus som fortsätter minska medan villabränderna har ökat. Detta kan delvis förklaras av det samarbetet vi har med räddningstjänsterna inom Göteborgsregionen, GR*, som har en högre andel småhus. Emellertid syns också en ökning av villabränder i Lerum för andra året i följd och RSG har dialog med brandskyddssamordnare Lerums kommun angående denna utveckling.

Minst 30 % av bostadsbränderna bedöms bero på att någon glömt spisen eller oaktsamhet vid matlagning.

Övriga bränder

Det har inträffat 634 larm om Brand, ej i byggnad än vilket är 145 larm färre än 2020.

Fram för allt ser vi en minskning av bränder i skog och mark och då särskilt under maj, juni och augusti. Även avsiktliga bränder, exempelvis container- och fordonsbränder ligger på en fortsatt låg nivå.

Det är inte ovanligt att dessa uppdrag varierar från år till år. Det beror på vädret och ibland även på lokala oroligheter. Minskningen i år kan också ha ett samband med pandemins effekter.

Drunkning och drunkningstillbud

Drunkningstillbud har varit något fler än normalt. Under perioden januari till augusti 2021 har RSG genomfört 48 räddningsuppdrag i samband med Drunkning/tillbud.

Motsvarande siffra för de senaste fem åren är 34 räddningsuppdrag. Det ökade antalet uppdrag syns främst till kommuner utanför RSG, merparten till räddningstjänster inom GR*.

Flest drunkningstillbud inträffade under februari-mars till följd av isolyckor, samt i juli till följd av bad- och båtolyckor.

Trafikolyckor

Räddningstjänstuppdrag i samband med trafikolyckor har minskat med drygt 30 %. Delvis till följd av pandemin, men det syntes även ett lägre antal redan i början av 2020, då pandemin ännu inte hade brutit ut. Hittills i år har vi genomfört 604 räddningsuppdrag i samband med trafikolyckor, att jämföra med 612 uppdrag förra året och medelvärdet senaste fem åren som är 755 uppdrag.

* GR, Gränslös Räddningstjänst är ett samarbete med fem räddningstjänster utifrån en gemensam övergripande ledning av den utryckande verksamheten.  De fem räddningstjänsterna är; Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och Öckerö Räddningstjänst. Den 5 oktober 2021 tillkom Herrljunga räddningstjänst till ledningssystemet - och den 18 oktober bytte samarbetet namn till Västra Räddningsregionen, VRR.
Här kan du läsa mer om VRR