Bild för länk -

Arbetet för en inkluderande arbetsplats

18 oktober, 2021, kl 09:30

West Pride är över sedan några veckor – men på Räddningstjänsten Storgöteborg fortsätter arbetet för att vara en organisation som är tillgänglig för alla och fri från diskriminering och trakasserier.

- Ytterst handlar det om vår syn på alla människors lika värde och att arbetsmiljön hos oss ska vara öppen och inkluderande. När man är på jobbet ska man kunna vara sig själv, fortsätter Birgitta Alfraeus, HR-chef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Jargong kan exkludera

Många tar för givet att man helt bekymmersfritt berättar för sina kollegor hur man lever, om sin vardag, vad man har gjort på helgen och vad har man har för relationer i sitt liv. Att känna att man inte kan eller vill göra detta, skapar en känsla för utanförskap på jobbet.

- Vårt uppdrag som arbetsgivare är bl a att tillse att alla medarbetare har en bra arbetsmiljö. Om man känner sig utanför är ju arbetsmiljön långt ifrån god. Vi kan se i medarbetarenkäter och samtal som vi får från medarbetare runt om i organisationen, att vi har arbete kvar att göra, säger Birgitta.

Forskning visar att mansdominerande arbetsplatser kan innebära en stark kultur som riskerar att diskriminera det som ligger utanför den normen. Räddningstjänsten generellt sägs också präglas av en speciell jargong, som kan verka exkluderande.

- Risken finns att någon kanske inte vill komma ut på jobbet för att de är rädda för att bli annorlunda behandlade. Sett till statistiken, så borde vi ha fler medarbetare som är hbtq-personer*. Vår ambition är såklart att fler ska vilja vara öppna med sin läggning och vi måste se över arbetsplatskulturen på strukturnivå, för att ge förutsättningar för det.

Ett omfattande kulturarbete på gång

Birgitta menar dock att hennes upplevelse är att medarbetare på RSG, i stort, är hänsynsfulla mot varandra.

- Min fasta övertygelse är att man inte är uteslutande med flit. Vi har nog alla svårt för det som är ovant. Vi blir bekväma med att leva våra liv i enlighet med våra normer, det är väldigt mänskligt. Men för att få en ännu bättre arbetsplats behöver vi ifrågasätta oss själva och andra, vara nyfikna och ha respekt för varandra.

Ett arbete med att synliggöra normer, värderingar och organisationskultur kommer därför inom kort att starta inom RSG.

- Vi har inspirerats av Södertörns brandförsvarsförbund som har startat ett arbete där dessa frågor förs in i vardagen, något som även vi siktar på. Arbetet ska vara initierat av ledningen men bäras av oss alla.

Ingen ska behöva känna sig utanför

RSG har precis deltagit i West Pride, där man har gått med i Prideparaden etc. Vad vill RSG säga till eventuella medarbetare som just nu känner att de inte kan vara sig själv på arbetsplatsen.

- Ett första steg är att prata med någon man har förtroende för. Det kan vara en chef, en kollega eller med någon av oss på HR. Medarbetaren, chef och HR kan tillsammans titta på situationen och se vad det finns för hinder, jobba med hela arbetsgruppen etc.

Birgitta vill dock poängtera att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

-  Brister arbetsmiljön p g a utanförskap, trakasserier, osynliggörande etc, så är det ett symptom på strukturella fel och det är arbetsgivarens ansvar att initiera arbetet med detta.

Hur har RSG jobbat hittills inom mångfaldsfrågan?

Enligt Birgitta finns de grundläggande processerna på plats:

- Vi arbetar utefter vår likabehandlingsplan, vi har sett över våra rekryteringsprocesser för att uppmuntra mångfald och kvalitetssäkra att de vi rekryterar har den värdegrund som vi eftersträvar på arbetsplatsen. Vi har givetvis en plan och process för hur vi ska hantera anmälningar om trakasserier. Vi ser över omklädningsrum och att alla – kvinnor som män, stora personer som små – har kläder och utrustning som fungerar. Vi har även i vissa delar – på initiativ av driftiga eldsjälar inom organisationen – redan startat en dialog om jargong och bemötande. Så vi är absolut på gång. Nu behöver vi bli mer målinriktade och strategiska i vårt arbete. Vi ser fram emot att jobba vidare på den vägen!

 

Bildtext: Räddningstjänsten Storgöteborg deltar aktivt i West Pride sedan flera år. Birgitta Alfraeus, HR-chef, vill se en ännu mer inkluderande räddningstjänst. "Risken finns att någon kanske inte vill komma ut på jobbet för att de är rädda för att bli annorlunda behandlade. Sett till statistiken, så borde vi ha fler medarbetare som är hbtq-personer*. Vår ambition är såklart att fler ska vilja vara öppna med sin läggning och vi måste se över arbetsplatskulturen på strukturnivå, för att ge förutsättningar för det."

*Not: Det finns olika förkortningar hbt, hbtq, hbtq+ , hbtqi och hbtqia: Räddningstjänsten Storgöteborg använder hbtq och tänker på det som ett paraplybegrepp för andra sexualiteter än heterosexualitet. Hbtq är en förkortning av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner.