Till dig som bedriver verksamhet som påverkas av Covid-19

16 november, 2020, kl 15:25

I dessa tider ställs många verksamheter inför nya utmaningar, vilket bl.a. leder till olika typer av omställningar. Det kan i sin tur leda till nya risker gällande brand- och utrymningssäkerhet.

Nedan några exempel på förändringar som kan påverka brand-och utrymningssäkerheten:

Intilliggande verksamhet har tvingats stänga sina lokaler

Det kan påverka din verksamhet avseende till exempel utrymning och brandlarm.

  • Försäkra dig om att utrymningen, hela vägen ut i det fria, fungerar som avsett
  • Kan brandlarmet underhållas och kontrolleras samt hanteras om det aktiveras?

Ni eller närliggande verksamhet har förändrade rutiner kring transport och förvaring av varor

Det kan både påverka risken för uppkomst av brand och möjligheten att utrymma.

  • Kontrollera att utrymningsvägar fungerar och att brandlarmet är anpassat till förändringen

Ni har ställt om er verksamhet vilket delvis lett till nya arbetsuppgifter och/eller nya arbetskamrater

Det är viktigt att alla känner till lokalerna, verksamhetens rutiner och hur man ska agera vid brand och utrymning.

  • Känner alla till utrymningsrutinerna och ev. uppsamlingsplats?
  • Känner alla till utrymningsvägarna och går de att använda utan nycklar eller verktyg?

Alla sköter jobbet hemifrån

Oftast är det personalen som upptäcker både brister och bränder. När du tömt arbetsplatsen på personal är även den mänskliga brandvarnaren borta.

  • Datorer, kaffeautomater och andra elektroniska apparater ska vara avstängda. Inte på stand-by-läge. Dra gärna ut sladden för säkerhets skull. Kolla att element och andra värmekällor inte är övertäckta.
  • Kontrollera att ditt brandlarm och eventuell organisation kring det fungerar.
  • Gör en check att branddörrar, och gärna övriga dörrar, är stängda. Det minskar risken för brand- och rökspridning om olyckan är framme.
  • Håll gärna kontakt med din personal som arbetar hemifrån och påminn om brandrisker i hemmiljö. Man ska bl.a. inte lämna en bärbar dator på mjukt underlag såsom soffa eller säng och inte heller ladda mobilen där. Det kan leda till överhettning och mycket hastigt brandförlopp. Dra ut sladden när mobilen inte laddas och se till att ha fungerande brandvarnare.

Hör gärna av dig om du har frågor kring nya utmaningar i ditt brandskydd

Kontakta oss på 031-335 2600