Suicidpreventiva dagen

10 september, 2020, kl 08:49

10 september uppmärksammas Suicidpreventiva dagen runt om i Sverige detta för att visa att det är okej att prata om självmordstankar och att det går att hjälpa!

Varje år omkommer ca 1500 personer i Sverige till följd av självmord, vilket är ett självmord vart 6:e timme. Enligt statistik från Karolinska Institutet är självmordsförsöken troligtvis 10 gånger fler, men mörketantalet är stort för både självmord och självmordsförsök.

Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. 

Räddningstjänstenspersonal är utbildad

Räddningstjänsten medverkar i suicidpreventivt arbete tillsammans med trafikverket, trafikkontor och andra samhällsaktörer. Vi samarbetar även i denna fråga med polis och ambulans.

Som en del i det nationella suicidförebyggande arbetet, har RSG utbildat sex instruktörer i Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person. All operativ personal på RSG har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagandet när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Vad kan du göra för att hjälpa?

Om du som anhörig eller vän är orolig för någon som du misstänker har självmordstankar, är det inte farligt att fråga hur personen mår och fråga om personen har tankar på att avsluta sitt liv. När du ställer frågan visar du att det är okej att prata om självmordstankar. Våga fråga!

Se filmen Steg för livet här och lär dig fyra steg som kan göra skillnad på Steg för livets hemsida. Steg för Livet är en informationskampanj från Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst. 

Hit kan du vända dig för att få hjälp 

112 – Akutnummer
Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp

1177 – Vårdguiden
Ring för sjukvårdsupplysning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. På telefonnummer 1177 får du ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården. 

90101 – Mind, självmordslinje
Finns även med chatt, öppet 06.00-24.00 alla dagar

0771 22 00 60 – Hjälplinjen
Tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar mellan 13.00-22.00

Hemsidor där du kan hitta råd

Suicide Zero 

Steg för livet