Statistik räddningsuppdrag 2019

13 februari, 2020, kl 14:36

Varje år sammanställer vi statistik av genomförda räddningsuppdrag i den utryckande verksamheten. Detta för att värdera, analysera och få en bild av olycksrisker inom RSG, samt visa på trender och tendenser.

RSG genomförde totalt 8 951 räddningsuppdrag under 2019 vilket är färre än 2018, men på samma nivå som medelvärdet för de senaste fem åren.

Svalare vår och sommar

Våren och sommaren 2019 var inte lika varm och torr som 2018. Därför skedde färre bränder utomhus och färre drunkningstillbud. Antalet IVPA-uppdrag ( I väntan på ambulans) och annan hjälp till ambulans fortätter att öka.

Bränder i bostader

Under 2019 inträffade 492 bränder i bostadshus, vilket innebär två tredjedelar av alla byggnadsbränder. Sedan 2016 är antalet bränder i bostäder relativt konstant. Inom RSG:s område omkom 2019 fyra personer vid fyra olika bränder. Tre inträffade i lägenheter i flerbostadshus och en i villa. År 2017 omkom sju personer och 2018 fyra personer i samband med bränder.

Färre trafikolyckor

Det genomfördes 12 % färre räddningsuppdrag i samband med trafikolyckor 2019 jämfört med medelvärdet för de senaste fem åren.  

Skola, förskola och fritidsskolor

I år har antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar ökat något jämfört med 2018, men antalet är ungefär samma som medelvärdet för de senaste fem åren. 

 

Läs all Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2019 .