Olycka på Sävenäs rangerbangård

1 september, 2020, kl 09:04

I samband med rangering på Sävenäs rangerbangård har ett par vagnar med farligt gods kolliderat. Larmet inkom kl 04:35 och räddningstjänsten larmade omedelbart ut styrkor från flera brandstationer enligt en fastställd larmplan.

Här kan du följa löpande uppdaterad information/pressinformation från infosektionen Räddningstjänsten Storgöteborg

Uppdatering kl 22.00 Olyckan Sävenäs rangerbangård

Räddningsinsatsen är avslutad och Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar olycksplatsen.

Det lyft som har förberetts under eftermiddagen kunde genomföras som planerat. Inget läckage har påvisats. Tågvagnen är besiktigad och ofarlig för vidare transport.

Uppdatering kl 18.00 Olyckan Sävenäs rangerbangård

Under kvällen planeras arbetet med att lyfta en av de två vagnarna som tidigt i morse kolliderade. Kranbil är på plats för att utföra detta moment.

Arbetet är kritiskt och förberedelserna har varit noggranna och därför tagit tid.

Risken för läckage i samband med lyftet kan inte uteslutas eftersom skadan på vagnarna inte varit möjlig att kontrollera fullt ut. Trafikverket har dock tillsammans med inkallade experter bedömt att risken för läckage är liten. Vid ett eventuellt läckage bedöms det inte föreligga någon risk för allmänheten.

Räddningstjänsten Storgöteborg finns på plats, med räddningsenheter samt räddningsledning, för att vara beredda att ingripa om något skulle inträffa.

Uppdatering kl 14.30  Olyckan Sävenäs rangerbangård

Det avspärrade området på rangerbangården har minskats till 100 meter. Den tidigare avspärrningen om 600 meter är därmed hävd.

Räddningstjänsten Storgöteborg, tillsammans med Trafikverket och inkallade experter planerar för att säkra situationen med de skadade vagnar som kolliderat.

Räddningstjänsten finns på plats för att förberedda åtgärder och metoder för att minska riskerna om något läckage skulle inträffa vid lossgörning och flyttning.

Detta moment är kritiskt och riskfyllt. Det förberedande arbetet har hög säkerhetsnivå där analyser och planering tar tid. Målet är att inte skapa ytterligare kritisk nivå eller orsaka läcka.

Skulle detta ske kan avspärrningarna utökas igen under det fortsatta arbetet.

Uppdaterad kl 11.30 Olycka Sävenäs rangerbangård

Räddningtjänsten är på plats med flera enheter. Samverkan sker med Polis, ambulanssjukvård, trafikverket med flera.

I samband med rangeringen på Sävenäs rangerbangård har två vagnar med farligt gods kolliderat. Det finns i nuläget inget läckage men det föreligger risk för läckage av extremt brandfarlig gas.

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar med personal på plats för att säkerställa och inventera att det inte finns något läckage från någon av vagnarna, samt förbereda fortsatt hantering ihop med experter på plats. Ingen av vagnarna har vält.

Ett VMA har gått ut där räddningledaren uppmanar alla som befinner sig inom 600 meter från Sävenäs rangerbangård att hålla sig uppdaterade om situationen genom att lyssna på Sveriges radio P4 Göteborg.