Bild för länk -

Öka kännedomen om Krisinformation.se

9 januari, 2020, kl 10:33

Bekräftad information och lämpliga verktyg för att kunna agera rätt i en kris. Krisinformation.se är en av Sveriges viktigaste webbplatser - På Krisinformation.se samlas krisinformationen på ett ställe, oavsett vem eller vilka som hanterar krisen.

Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, omfattande skogsbränder och stormen Alfrida är exempel på kriser som drabbat Sverige de senaste åren. I den här typen av lägen är det viktigt att vi nås av bekräftad och snabb information om händelsen. Det uppdraget har Krisinformation.se, som drivs av MSB sedan 2009. Webbplatsen förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. All information som finns på Krisinformation.se är bekräftad av myndigheter och övriga ansvariga aktörer.

Krisinformation.se hjälper allmänheten och medierna att hitta till ansvariga myndigheter och aktörer. Syftet är att det ska bli lättare att hitta till rätt information och till ansvarig aktör. Sajten kan också användas till att möta felaktigheter eller missuppfattningar som kan få fäste i en kris. Hittar man till sajten kan man snabbt få hjälp att hitta detaljerad information direkt från källan.

Allmänhetens behov av information styr vad som publiceras på webbplatsen. Krisinformation.se publicerar alltid:

  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
  • SMHI:s vädervarningar klass 2 och 3.
  • När myndigheter och andra aktörer behöver stöd att nå ut med viktig information.

På sajten finns också fakta om olika tänkbara störningar i samhället, som till exempel:

  • Större strömavbrott.
  • Kärnkraftsolyckor.
  • Stormar och oväder.

Där finns också information om hur samhället är uppbyggt och fungerar under olika typer av händelser och störningar, samt hur man som individ kan förbereda sig på ett bra sätt inför olika typer av scenarier. När det inträffar en kris samlar Krisinformation.se myndigheternas information om händelsen på en särskild händelsesida. Där finns den samlade bilden av det som hänt och information om vad man som drabbad ska göra för att hantera krisen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Myndigheten bidrar till att samhället förebygger händelser och är beredda när de väl inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd. De ser även till att samhället lär sig av det inträffade.

Här kan du klicka dig vidare till Krisinformation.se