MSBs råd om brandfarliga vätskor

31 mars, 2020, kl 09:31

Det har cirkulerat artiklar i media kring hur du som privatperson kan tillverka egen handsprit då hyllorna i butikerna ekar tomma. Vi har fått frågor kring riskerna med att tillverka egen handsprit och vill därför hänvisa till MSBs råd om brandfarliga vätskor.

I korthet:

  • Tillverkning av desinficeringsmedel regleras av flera olika lagar i Sverige och inom EU.
  • Alkoholen i handsprit/alkogel gör den mycket brandfarlig och hanteringen av dem innebär en risk för brand om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
  • Företag som inte tidigare hanterat brandfarliga varor eller som gjort det i mycket små mängder bör avstå från tillverkning av handsprit för försäljning.
  • Tillverkning för eget bruk är dock inte förbjudet. Det är inte heller tillståndspliktigt om den totala mängden brandfarliga vätskor inomhus (inklusive andra brandfarliga vätskor) inte överstiger 100 liter. I övrigt gäller regelverket under LBE. Det innebär att man ska känna till de brandrisker som tillverkningen innebär och hur man ska undvika dem. Man behöver också ha tillgång till brandsläckare (pulver) och gärna brandfilt. Tillverkningen får inte utgöra en skaderisk för omgivningen.
  • MSB rekommenderar inte tillverkning av handsprit för eget bruk. Om man ändå vill göra det bör det ske i så små mängder som är både säkert och rimligt.


På MSBs webbsida finns mer information, klicka här -->