Viktig information om att besöka Räddningstjänsten Storgöteborg

24 juni, 2020, kl 09:12

För att bidra till att minska smittspridningen i samhället och för att vår personal inte ska insjukna iakttar vi nu extra stor försiktighet med anledning av coronavirusets spridning. Detta då räddningstjänst är en samhällsviktig verksamhet som alltid måste kunna upprätthållas.

Därför begränsas tills vidare möjligheten att besöka oss. Vi tar inte emot besökare på våra brandstationer och brandmännen gör för närvarande inga externa besök.

Har du ett besök inbokat överväg att ta mötet på telefon eller videosamtal istället.

Vi ber dig som har förkylning- eller luftvägssymtom, även lindriga, att inte besöka oss. Kontakta den person som du ska besöka för att hitta ett annat alternativ eller en ny tid.

Rullbandstest

På grund av smittrisken  genomför vi tills vidare inga rullbandstester.