Vi förnyar oss med Marknadsplatsen

1 oktober, 2020, kl 10:06

Under 2020 har en projektgrupp sett över vår process för beställningar och fakturahantering. Ett projekt som resulterat i införandet av Marknadsplatsen, ett e-handel och fakturasystem som vi blir första räddningstjänst i Sverige, att på egen hand införa.

Införandet av Marknadsplatsen innebär att vi får ett sammanhållande systemstöd för hela processen, från beställning till faktura.

- För oss är det viktigt att våra medarbetare ska kunna hitta samtliga produkterde har behov av, i ett system och att de får stöd att genomföra ett korrekt inköp hos våra avtalsleverantörer, säger Liza Sunnandal, upphandlare på Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.

Vi har tidigare inte haft e-handel utan vi har gjort beställningar genom upphandlade avtal via i huvudsak vårt centralförråd.

Med ett system som innehåller våra avtal och de produkter vi ska köpa, så förenklas processen. Vi får också möjlighet att godkänna beställningar i förväg, lägga upp löpande betalningar med mera, vilket förbättrar möjligheten till både kontroll och styrning för processen.

Detta kommer inte påverka våra invånarna i våra medlemskommuner direkt men genom att vi använder Marknadsplatsen så får vi bättre kontroll över våra inköp och därmed säkerställer vi att vi använder våra medlemskommuners resurser effektivt, säger Ann-Helén Lindbäck Augustsson, avdelningschef Verksamhet och chefsstöd.