Elda säkert i din eldstad

22 oktober, 2020, kl 16:02

En eldstad som är rätt installerad, rätt eldad och rätt skött är en bra källa till att sprida värme i hemmet. När det blir kallt ute eldar vi allt mer i våra eldstäder som då belastas hårdare än vad eldstaden och skorstenen klarar av. Därför är det viktigt med följande.

Installera rätt 

Innan du kan börja installera din eldstad ska du göra en anmälan till din kommun. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid anvisningarna. 

Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas. 

Elda rätt 

Kontrollera att skorstenen är anpassad till din nya eldstad innan du börjar använda den. Följ alltid anvisningarna för hur du ska elda i din eldstad. Saknar du anvisning är en bra tumregel att inte elda mer än tre kilo ved per timme. Har du exempelvis eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. 

Använd torr ved i lämplig storlek och var generös med att tillföra syre. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt. Röken ska vara genomskinlig, inte svart. 

Använder du för mycket ved och eldar för länge finns det risk för att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Med en rökgastermometer kan du hålla koll på temperaturen i din skorsten. 

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock. Kärlet ska placeras på underlag som inte kan brinna. 

Lämna aldrig huset då du eldar din eldstad. 

Här kan du läsa mer om hur du ska sköta din eldstad >>

Här kan du läsa om brandskyddskontroll och sotningstjänster >>