Alla kan rädda liv-dagen

16 oktober, 2020, kl 14:58

Idag, 15 oktober, är det internationella Alla kan rädda liv-dagen!

Syftet med dagen är att uppmärksamma allmänheten på hjärtstopp, vikten av att kunna HLR, och hur man använder en hjärtstartare.

Här kommer tre steg du ska genomföra om en person får plötsligt hjärtstopp. Observera att de tre stegen är anpassade efter rådande pandemi. Läs rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19 (Coronavirus) här >> 

Kontrollera

Kontrollera att platsen är säker.

Kontrollera medvetande hos den drabbade.

Böj huvudet bakåt, lyft hakan och kontrollera andningen.

Om ingen eller onormal andning, starta hjärt-lungräddning.

Larma 

Larma 112 och följ instruktionerna.

Om fler kan hjälpa till, be dem ringa 112 och hämta närmaste hjärtstartare.

Bröstkompressioner är viktiga för överlevnaden. Fördröj eller avbryt inte bröstkompressionerna.

Komprimera

Placera båda händerna mitt på bröstbenet.

Komprimera bröstkorgen 5 - 6 cm, 100-120 gånger/minut till melodin "Stayin´Alive".

Tryck hårt och snabbt. Oroa dig inte, du kan inte göra någon skada.

Om en hjärtstartare finns tillgänglig, starta den omedelbart och följ instruktionerna.

När ambulansen anländer, fortsätt hjärt-lungräddning tills du blir ombedd att sluta.

Bra gjort! Att ingripa räddar liv och är ALLTID bättre än att inte göra någonting alls.