x Missade du oss på Fastighetsmässan? - Nyheter - RSGBG

Missade du oss på Fastighetsmässan?

29 augusti, 2017, kl 14:53

Den 6-7 september var vi på Fastighetsmässan med Skydd och Säkerhet på Svenska Mässan.

Under dagarna fanns personal från Räddningstjänsten Storgöteborg med erfarenhet av tillsyn av flerbostadshus för att diskutera och svara på frågor kring bland annat utrymningssäkerhet i flerbostadshus.

Marcus Örnroth, brandinspektör på RSG höll ett föredrag kring utrymningsproblematik. Väl fungerande utrymning är en förutsättning för att uppnå skäligt brandskydd enligt Lag om olyckor, LSO. En nyligen genomförd inventering av innergårdar i centrala Göteborg visar dock att fler än 350 lägenheter i drygt 200 fastigheter inte nås av räddningstjänsten. RSG berättar hur problemet uppstått och vad som görs för att skapa en trygg och säker utrymning för alla"

Om du missade Marcus föredrag kan du se det här.

Artikel från SVT Väst om utrymningsproblematiken