x Vi brinner för läsning! - Nyheter - RSGBG

Vi brinner för läsning!

5 september, 2017, kl 10:50

Den här veckan går startskottet för Lerums biblioteks kampanj ”Vi brinner för läsning”. Kampanjens syfte är att locka barn och i synnerhet pojkar till läsning – och till biblioteket. Genom ett samarbete med oss på Räddningstjänsten Storgöteborg har brandmän från Lerums brandstation ställt upp som läsande förebilder på affischerna.

Skillnaden mellan flickors och pojkars läsförståelse är stor, det  visade resultatet av förra PISA-undersökningen. En bidragande orsak kan  vara att läsning ofta framställs som en kvinnlig aktivitet. Forskaren  Gunilla Molloy har formulerat det som att när pojkar ser sig omkring är  det deras mammor, systrar, flickvänner och skolans och bibliotekens  personal – som övervägande utgörs av kvinnor – som läser. Och den bilden  vill vi gärna förändra. Biblioteket är ju en plats för alla. Det finns  ingen motsättning mellan att vara man med ett klassiskt ”manligt” yrke,  och att läsa böcker! I kampanjbilderna leker vi med schablonbilden av  brandmän och sätter det i kontrast till läsningen, säger bibliotekarie  och projektledare Elin Boardy.

Kampanjen syns på busshållplatser runt om i Lerum s kommun under vecka 36 samt, i  annonser i lokaltidningarna, i sociala medier och på affischer.

– Det här är en del i bibliotekets läsfrämjande uppdrag, ett  arbete som vi ständigt jobbar med. När vi tittar på statistik över hur  biblioteket används ser vi att det är 25 % män och 75 % kvinnor som  lånar. Män och pojkar är alltså en målgrupp som vi behöver bli bättre på  att nå.

I den här kampanjen har vi inspirerats av Gävle stadsbibliotek  som gjorde något liknande, med läsande fotbollsstjärnor. Men istället  för idrottsmän valde vi en klassiskt manlig yrkesgrupp som också har  högt förtroende bland invånarna, säger bibliotekschef Barbro Ahlberg.