x Brandorsaker i siffror 2016 - Nyheter - RSGBG

Brandorsaker i siffror 2016

14 februari, 2017, kl 15:27

Brandorsaker i siffror - statistik - avser förbundsområdet Storgöteborg och är baserat på Räddningstjänstens statistik år 2016.

Vilka är de vanligaste brandorsakerna?

Cirka 30 procent av alla bränder är anlagda, varav de flesta är bränder utomhus.

Den vanligaste brandorsaken i hemmet är att man glömmer stänga av spisen, så att mat eller annat brännbart material på spisen fattar eld. Andra vanliga brandorsaker i hemmet är tekniska fel i elektrisk utrustning och rökning.

Hur många bränder inträffar varje år?

2016 inträffade 2 265 bränder, varav drygt 38 procent var brand i byggnad. Resterande 62 procent inträffade utomhus, i till exempel skog och mark, fordon och containers.

Hur stor andel av bränderna är bostadsbränder?

2016 inträffade 559 bränder i bostäder per år, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla bränder i vårt förbundsområde. Merparten av bostadsbränderna inträffar i flerbostadshus, drygt 71 procent.

Hur stor andel av alla bränderna är anlagda?

Cirka 30 procent av alla bränder är anlagda.

Unngefär 59 procent av bränderna i och omkring skolor och förskolor 2016 var anlagda.