Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

""

Skärsläckartaktik

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg har vi tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial för vår interna skärsläckarutbildning. I vårt koncept finns bl.a. en taktikutbildning som vi gärna delar med oss av till andra räddningstjänster.

Observera att filmerna i utbildningsmaterialet inte kommer att fungera i och med att de finns på vårt interna nätverk.

Skärsläckartaktik är framtaget av brandmännen och styrkeledarna på Frölunda brandstation tillsammans med Kristoffer Wahter.

1430 Skärsläckartaktik (20150526).pdf