Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livräddande första hjälpen

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär vi ut grundläggande kunskaper i livräddande förstahjälpen. Våra instruktörer vägleder dig så du känner dig trygg och säker.

Övergripande kursinnehåll
  • Medvetslöshet
  • Hjärtstopp
  • Luftvägsstopp
  • Allvarlig och akut sjukdom
  • Förgiftning
  • Allvarliga skador
  • Blödning Brännskador
  • Trygg närmiljö

Utbildningsmaterial

Bok Första Hjälpen

Just du kan göra skillnad genom att veta hur du ingriper.

Kurslängd: 3 timmar

Avsedd för Företag & organisationer, max 15 deltagare

Förkunskap Ingen

Bokningsförfrågan
Tfn 031-3352880 
Mail utbildning@rsgbg.se