Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livräddande första hjälpen till barn

Målet är att kunna ge barn från 0 år och upp till puberteten första hjälpen vid livshotande tillstånd som hjärtstopp, medvetslöshet (drunkning, förgiftning, hjärnskakning mm). Men även att kunna ge första hjälp genom att stoppa blödning, handla korrekt vid allergi, feberkramp, mm.

Kursen ger både teoretisk kunskap (sjukdomstillstånd) och praktisk träning på baby och juniordocka, hur man får bort något som ett barn satt i halsen och hur man handlar vid hjärtstopp. Deltagarna erhåller en utbildningsbok samt ett kompetensbevis,

Kursinnehåll

  • Medvetslöshet
  • Hjärtstopp
  • Luftvägsstopp
  • Allvarlig och akut sjukdom
  • Förgiftning
  • Allvarliga skador
  • Blödning Brännskador
  • Trygg närmiljö

Kurslängd 4 timmar

Deltagarantal 6-8 deltagare per utbildningstillfälle

Bokning Kursbokningen
Tfn 031-3352880
E-post : utbildning@rsgbg.se