Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppföljning informationsträff på Gårda brandstation

Uppföljning informationskväll

Vad tyckte du om kvällen i sin helhet
Vägde kvällen upp utifrån dina förväntningar?
Avgjorde kvällen något för dig att fatta beslut om din framtid?
Tror du att du kommer söka till SMO-utbildningen?
Tror du att du kommer att söka RiB eller Värn
}