Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 träder en ny förordning, dataskyddsförordning (679/2016) i kraft. Förordningen är en direkt bindande lag inom samtliga EU:s medlemsstater och ersätter nuvarande personuppgiftslag, PUL (1998:204) men är långt mer omfattande och detaljerad än PUL.

Förordningen gäller för samtliga företag och myndigheter som på något sätt hanterar personuppgifter och innehåller detaljerade bestämmelser om hur företag och myndigheter framöver får lov att hantera EU-medborgares personuppgifter i syfte att erhålla ett högre integritetsskydd för medborgarna.

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) arbetar med kartläggning och analys av tänkbara risker samt genomförande av nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa följsamhet av förordningens bestämmelser och trygga medborgarnas integritetsskydd.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på helgfria vardagar på telefon 031-335 26 00.