Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Räddningstjänstens Museiföreningen

Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborgs uppdrag är att vårda, bevara och visa brandkårens och senare räddningstjänstens historia.

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av brandkårens historia? Kom då med i föreningen! Vi ser gärna att fler deltar i verksamheten, aktivt eller som stödmedlem.

Ditt medlemskap är ett stöd för att vi tillsammans ska kunna fortsätta verksamheten med att bevara och kunna visa upp brandkårens historia. 

Besök också vår hemsida

www.brandmuseet-storgoteborg.se

Du behövs!

Vi vill gärna ta tillvara på alla medlemmars kunskap och erfarenhet samt engagemang efter intresse och förmåga. Har du egna idéer och förslag så tveka inte att höra av dig.

E-post: brandmuseet@brandmuseet-storgoteborg.se eller till Ola Nilsson 031-335 26 00.

Medlemsavgiften, 150 kr/år, betalas in på Pg: 133 65 78 - 8.
Skriv namn, adress och e-postadress.

Styrelse 2018

Ordförande
Ola Nilsson

Ledarmöter
Stefan Bergsten, Lars Bolsing, Marcus Kärnefelt (kassör), Lars Isaksson, Bosse Hedenström och  Bengt Isaksson

Suppleanter
Görjen Andersson och Las-Henrik Galtung

Välkomna till våra verksamhetskvällar

Torsdagar kl 18-21 med fika ca kl 19.30- 20.00
Är du intresserad? Kontakta någon av oss i styrelsen för mer information. 

Våra arbetsgrupper

Kålltorps brandstation - Arkiv/Dokumentation

Färjenäs - Renovering/Underhåll