Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Räddningstjänstens Museiföreningen

Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborgs uppdrag är att vårda, bevara och visa brandkårens och senare räddningstjänstens historia.

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av brandkårens historia? Kom då med i föreningen! Vi ser gärna att fler deltar i verksamheten, aktivt eller som stödmedlem.

Ditt medlemskap är ett stöd för att vi tillsammans ska kunna fortsätta verksamheten med att bevara och kunna visa upp brandkårens historia. 

Besök också vår hemsida

www.brandmuseet-storgoteborg.se

Du behövs!

Vi vill gärna ta tillvara på alla medlemmars kunskap och erfarenhet samt engagemang efter intresse och förmåga. Har du egna idéer och förslag så tveka inte att höra av dig.

E-post: 44bolsinski@gmail.com eller till Lars Bolsing 0703-922893

Medlemsavgiften, 150 kr/år, betalas in på Pg: 133 65 78 - 8.
Skriv namn, adress och e-postadress.

Styrelse 2019

Ordförande
Lars Bolsing

Kassör
Bo Hedenström

Ledamöter
Stefan Bergström, Inger Bolsing, Marcus Kärnefelt, Bengt Isaksson, Lars Isaksson

Suppleanter
Görjen Andersson, Lars-Henrik Galtung

Valberedning
Thomas Hagneqvist, Tommy Skogsberg

Välkomna till våra verksamhetskvällar

Torsdagar kl 18-21 med fika ca kl 19.30- 20.00
Är du intresserad? Kontakta någon av oss i styrelsen för mer information. 

Våra arbetsgrupper

Kålltorps brandstation - Arkiv/Dokumentation

Färjenäs - Renovering/Underhåll