Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Räddningstjänstens Museiföreningen

Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborgs uppdrag är att vårda, bevara och visa brandkårens och senare räddningstjänstens historia.

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av brandkårens historia? Kom då med i föreningen!
Vi ser gärna att fler deltar i verksamheten, aktivt eller som stödmedlem.

Ditt medlemskap är ett stöd för att vi tillsammans ska kunna fortsätta verksamheten med att bevara och kunna visa upp brandkårens historia. 

Besök vår hemsida

http://www.brandmuseet-storgoteborg.se/

Du behövs!

Vi vill gärna ta tillvara på alla medlemmars kunskap och erfarenhet samt engagemang efter intresse och förmåga. Har du egna idéer och förslag så tveka inte att höra av dig.

E-post: 44bolsinski@gmail.com eller till Lars Bolsing 0703-922893

Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas in på Pg:133 65 78 - 8.
Skriv namn, adress och e-postadress på avin

Styrelse 2019

Ordförande
Lars Bolsing

Kassör
Bo Hedenström

Ledamöter
Stefan Bergström, Inger Bolsing, Marcus Kärnefelt, Bengt Isaksson, Lars Isaksson

Suppleanter
Görjen Andersson, Lars-Henrik Galtung

Valberedning
Thomas Hagneqvist, Tommy Skogsberg

Välkomna till våra verksamhetskvällar

Torsdag kl 18-21 med fika ca kl 19.30- 20.00
Är du intresserad? Kontakta någon av oss i styrelsen för mer information. 

Våra arbetsgrupper

Kålltorps brandstation - Arkiv/Dokumentation

Färjenäs - Renovering/Underhåll