Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandscoopet logotype

Brandscoopet

Brandscoopet är vår personaltidning som ägs och utges av Räddningstjänsten Storgöteborg. Tidningen kommer ut två gånger per år.

Vem får Brandscoopet

Brandscoopet trycks i 2000 exemplar. Tidningen skickas hem till alla anställda på Räddningstjänsten Storgöteborg, pensionärer och politiker i vår styrelse. Den skickas även till media inom Storgöteborgs område, samt till övriga räddningstjänster i Sverige.

Redaktör Anna Dyne, kommunikatör

Adressändringar skickas till: brandscoopet@rsgbg.se