Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Brandscoopet

Brandscoopet är vår personaltidning som ägs och utges av Räddningstjänsten Storgöteborg. Tidningen kommer ut två gånger per år.

Vem får Brandscoopet

Brandscoopet trycks i 2000 exemplar. Tidningen skickas hem till alla anställda på Räddningstjänsten Storgöteborg, pensionärer och politiker i vår styrelse. Den skickas även till media inom Storgöteborgs område, samt till övriga räddningstjänster i Sverige.

Redaktör Anna Dyne, kommunikatör

Adressändringar skickas till: brandscoopet@rsgbg.se