Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg sammanträder tisdagen den 9 juni 2020 kl. 19.15, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2019 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Förlängning av verksamhetsplan 2019

Budget 2021 och plan 2022-2023 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Budget för revision av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg år 2021