Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg sammanträder torsdagen den 28 november 2019 kl. 18.00, Gårda brandstation, Åvägen 2

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Handlingsprogram för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg år 2020-2023

Sammanträdestider 2020 för Räddningstjänstförbundets styrelse och fullmäktige